Nerabezaroa, pantailak eta bitartekaritza: proposamen didaktikoa kulturaren eta generoaren ikuspegitik

Nerabezaroa, pantailak eta bitartekaritza: proposamen didaktikoa kulturaren eta generoaren ikuspegitik

Ondoren eskaintzen den materiala irakasleekin edo/eta gurasoekin erabil daiteke, nerabeen kontsumo mediatikoaren inguruan gogeta egiteko, bitartekaritza estiloak ezagutzeko eta hauek familia komunikazio ereduekin duten erlazioaz hausnartzeko.

Aierbe, A., Martínez de Morentín, J. I. y Medrano, C. (2010). Perfil de consumo televisivo y contexto de recepción en adolescentes: diferencias interculturales y de sexo/Television viewing profile and reception context in adolescents: intercultural and gender differences En Concepción Medrano y Juan Ignacio Martínez de Morentín, Medios de comunicación, Valores y Educación (pp. 93-115; pp. 301-323). Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). ISBN 978-84-9860-421-4

Gaia:
INTERNET ETA PANTAILAK
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Baliabide didaktikoak, Liburua edo liburu kapitulua, Mediatikoa
Top