Nerabezaroa, pantailak eta bitartekaritza: proposamen didaktikoa kulturaren eta generoaren ikuspegitik

Nerabezaroa, pantailak eta bitartekaritza: proposamen didaktikoa kulturaren eta generoaren ikuspegitik

Ondoren eskaintzen den materiala irakasleekin edo/eta gurasoekin erabil daiteke, nerabeen kontsumo mediatikoaren inguruan gogeta egiteko, bitartekaritza estiloak ezagutzeko eta hauek familia komunikazio ereduekin duten erlazioaz hausnartzeko.

Informazio gehiagorako:

Aierbe, A., Martínez de Morentín, J. I., & Medrano, C. (2010). Perfil de consumo televisivo y contexto de recepción en adolescentes: diferencias interculturales y de sexo. En C. Medrano & J. I. Martínez de Morentín (Eds.), Medios de Comunicación, Valores y Educación (pp. 93-115). Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

Gaia:
INTERNET ETA PANTAILAK
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Baliabide didaktikoak, Liburua edo liburu kapitulua, Mediatikoa
Top