Balioak eta emozioak haurrentzako fikziozko ikus-entzunezko narrazioetan

Balioak eta emozioak haurrentzako fikziozko ikus-entzunezko narrazioetan

Lan honen helburua 8 eta 12 urte bitarteko haurren telebista-programa gogokoenetan transmititzen diren balioak eta emozioak identifikatzea izan zen, egitura motaren arabera. Parte-hartzaileen eta haien gurasoen kontsumo mediatikoaren azterketa eta haurrentzako fikzio-programen audientzia-indizeak oinarri hartuta, telebista-fikzioko bi telesail hautatu ziren adin-talde horretarako («Doraemon» eta «Lyoko Kodea», egitura narratiboa eta ez-narratiboa, hurrenez hurren), eta 86 kapituluen edukiaren analisia egin zen, epaileen arteko akordio bidez baliozkotu zena. Emaitzek erakusten dutenez, bi programetan balio etiko eta konpetentzial ugari erakusten dira, batez ere bizi-balioak, eta balio estetiko eta transzendentalak, berriz, apenas irudikatzen diren. Bestalde, «Lyoko Kodea» -n presentzia handiagoa dute emozio konplexuek eta oinarrizko emozio batzuek (harridura, haserrea, poza eta beldurra), baina tristura gehiago agertzen da «Doraemon» -en. Nabarmendu du pertsonaien enpatia-maila txikia dela bi telesailetan, baina zertxobait altuagoa «Lyoko Kodea» -n. Ikerketaren garrantzia honako honetan datza: eduki mediatikoek haurren ezaugarri psikologikoekiko duten egokitasuna neurtzeko prozedura baliagarri bat eskaintzean, eta lehen adinetatik gaitasun mediatikoko programak oinarri sendoarekin oinarritzen laguntzean.

Informazio gehiagorako:

Aierbe-Barandiaran, A., & Oregui-González, E. (2016). Values and emotions in children’s audiovisual fictional narratives / Valores y emociones en narraciones audiovisuales de ficción infantil. Comunicar, 47(24), 69-77.

Gaia:
INTERNET ETA PANTAILAK
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Mediatikoa
Top