Eraginkortasun-maila handia edo txikia duten eta ikasle etorkin asko dituzten ikastetxeek lortutako emaitzei buruz hezkuntza-eragileek duten pertzepzioa

Eraginkortasun-maila handia edo txikia duten eta ikasle etorkin asko dituzten ikastetxeek lortutako emaitzei buruz hezkuntza-eragileek duten pertzepzioa

Azterlan honen helburua Euskal Autonomia Erkidegoan (Espainia) ikasle etorkin asko dituzten ikastetxeak ezaugarritzea izan zen, haien eraginkortasun-mailaren arabera (handia edo txikia). Ikastetxeak hautatzeko, hiru eraginkortasun-irizpide erabili ziren (puntuazioak, hondakinak eta denborak), eta hiru eredu sortu ziren: sabai- edo lurzoru-efektuko eredu bat, testuinguruan kokatutako zeharkako eredu bat eta testuinguruan kokatutako luzetarako eredu bat. Aztertutako hasierako 524 eskoletatik 7k eraginkortasun-maila handiak edo txikiak zituzten, eta batez bestekoa baino immigrazio-maila handiagoak. Hautaketaren ondoren, 40 hezkuntza-eragileren diskurtsoak aztertu ziren, elkarrizketa erdiegituratuen eta eztabaida-taldeen bidez. Emaitzek agerian uzten dute ikastetxe batzuetan kalteberatasun-sentsazio handia sumatzen dela, eta uste orokorra dagoela zuzendaritza-taldeak eta ikuskaritzak laguntza, konpromiso eta lidergo egonkor eta kolaboratibo handiagoa emateak eraginkortasuna hobetzen lagunduko lukeela.

Informazio gehiagorako:

Intxausti-Intxausti, N., Oregui-González, E., & Azpillaga-Larrea, V. (2022). The perception of stakeholders regarding the outcomes achieved by schools with high or low levels of effectiveness and high numbers of immigrant students. Improving Schools, 25(3), 224-243.

Gaia:
HEZKUNTZA KALITATEA ETA HOBEKUNTZA
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Eskola
Top