Familiaren inplikazioa eta eskola-eraginkortasuna Lehen Hezkuntzan

Familiaren inplikazioa eta eskola-eraginkortasuna Lehen Hezkuntzan

Hezkuntza-komunitateko eragileen arteko lankidetza-lana eskola-hobekuntzan eta ikasleek lortutako lorpen handiagoetan oinarritzen dela dioen premisa ez da beti betetzen, ikastetxeek askotariko errealitatea dutelako eta familien parte hartzea bultzatzeko ekimen ezberdinak daudelako. Azterlanak Euskal Autonomia Erkidegoko Lehen Hezkuntzako 23 ikastetxetan irakasleek, zuzendaritza-taldeek eta hezkuntza-ikuskaritzak familia-eskola-komunitatearen arteko harremanei buruz duten pertzepzioa aztertzen du, eskola-eraginkortasunaren eta -eraginkortasun-ezaren irizpide desberdinak dituztela, eskola-hobekuntzan lagunduko duten jardunbide egokiak identifikatzeko. Metodologia mistoaren azterketa deskribatzaile-esploratzaile-esplikatiboa da, eta galdetegiak, elkarrizketa sakonak eta eztabaida-taldeak erabiltzen ditu. Emaitzek erakusten dute familiaren inplikazioa irakasleen faktore pertsonalek baldintzatzen dutela, ikastetxe guztiak saiatzen direla familiaren lankidetza bultzatzen, nahiz eta parte hartzeko moduak eta ekintzak aldatu egiten diren, eta hobekien funtzionatzen dutenek jarrera proaktiboa dutela, lankidetza-dimentsio desberdinak azpimarratuz. Ondorioen artean, honako hauek nabarmendu behar dira: ikuspegi sistemikoa hartzea, prestakuntza-modalitateak berrikustea eta eguneratzea, eta lankidetzarako irakasleen gaitasunak ebaluatzea.

Informazio gehiagorako:

Aierbe-Barandiaran, A., Bartau-Rojas, I., & Oregui-González, E. (2023). Family involvement and school effectiveness in primary education / Implicación familiar y eficacia escolar en educación primaria. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 39(1), 51-61.

Gaia:
HEZKUNTZA KALITATEA ETA HOBEKUNTZA
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Eskola
Top