Baloreen Heziketa: jardunbide egokiak eta ikastetxeen eraginkortasuna

Baloreen Heziketa: jardunbide egokiak eta ikastetxeen eraginkortasuna

Sistematizatua eta kalitatezkoa den balore heziketak ikasleen izaera eraikitzen laguntzeaz gain, ikaskuntza eraginkorragoa eragiten du, emaitza akademikoak hobetuz. Ikerketa honen helburua Euskal Autonomi Erkidegoko Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan baloreen heziketa eta irakaskuntza kalitatearen eta eraginkortasunaren artean dagoen lotura aztertzea da, sexuaren arabera aurkitzen diren desberdintasunak azpimarratuz. Ondorio nagusietan balore heziketaren eta eraginkortasun mailaren artean eragina dagoela seinalatzen da, eraginkortasun maila altua eta baxua duten ikastetxeen artean desberdintasunak aurkituz. Horretaz gain, lortutako ohiturak eta balioak praktikan jartzerakoan generoen jokaera estereotipizatuta egiaztatzen da.

Informazio gehiagorako:

Azkarate-Morales, A. (2018). Educación en valores: buenas prácticas y eficacia escolar. 44th Annual AME Conference Abstracts Book (p. 436). Barcelona: Association for Moral Education. Hemendik eskuratua http://ame2018.net/index.php/en/abstracts/abstract-book

Gaia:
BALIOAK ETA EMOZIOAK
Testuingurua eta Euskarria:
Eskola, Komunikazio orala edo posterra
Top