Marrazki bizidunen egitura, gaitasun narratiboak eta balioen/kontrabalioen pertzepzioa Lehen Hezkuntzan

Marrazki bizidunen egitura, gaitasun narratiboak eta balioen/kontrabalioen pertzepzioa Lehen Hezkuntzan

Ikerketa honek aztertzen du ea Lehen Hezkuntzako ikasleen gaitasun narratiboa eta balioen/kontrabalioen pertzepzioa desberdinak diren ikusitako fikziozko kapituluen egiturari (narratiboa eta ez-narratiboa), maila-adinari (hirugarren eta seigarren, 8-12 urte), sexuari eta arreta-mailari dagokienez. Horretarako, metodologia kuantitatiboak eta kualitatiboak ezarri dira. Lortutako emaitzen artean, nabarmentzekoa da Lehen Hezkuntzako seigarren mailako ikasleen eta egitura narratiboa duen kapitulua ikusi dutenen gaitasun narratibo eta balioak/kontrabalioak hautemate handiagoa. Ondorioztatzen da gaitasun narratiboari eta balio/kontrabalioen hezkuntzari eremu formaletik eta informaletik heltzean, garrantzi berezia eman behar zaiola fikziozko edukien egiturari; izan ere, neurri handiagoan edo txikiagoan, ikasleei mezuei zentzua ematen lagun diezaieke, balioei eta kontrabalioei dagokienez.

Informazio gehiagorako:

Oregui-González, E., & Aierbe-Barandiaran, A. (2019). Structure of cartoons, narrative skills and perception of values/countervalues in primary school / Estructura de los dibujos animados, habilidades narrativas y percepción de valores/contravalores en Educación Primaria. Cultura y Educación / Culture and Education, 31(3), 609-639.

Gaia:
KOMUNIKAZIOA ETA HIZKUNTZA
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Mediatikoa
Top