Gida azkarra gazteleraren erabilera inklusiborako

Gida azkarra gazteleraren erabilera inklusiborako

Lehenik eta behin, gida honek maskulino pluralaren eztabaidaren bidezkotasunari buruz hausnartu nahi du, ikusirik hizkuntzak erabilpen inklusiboak baimentzen dizkigula, maskulino pluralaren beharrik gabe. Ikuspuntu hau kontuan edukita, maskulino pluralak femeninoa baitan daramala dioten argudio hedatuei kontra egiten die.

Hizkuntzaren erabilpen inklusiboa justifikatu ondoren, esaldi sexista hedatuenak erakusten dira, hauei birformulazio ez-sexista desberdinak emanez. Azkenik, argazkien garrantzia azaltzen da, androzentrismoa alde batera uzten duten argazki berriak proposatuz. Era berean, hizkuntzak duen garrantzia erakustarazten da, batez ere, aniztasunaren arloan.

Gaia:
KOMUNIKAZIOA ETA HIZKUNTZA
Testuingurua eta Euskarria:
Baliabide didaktikoak, Eskola
Top