Lehen Hezkuntzako ikasleen gaitasun narratiboa eta marrazki bizidunetako balioak eta kontrabalioak identifikatzea

Lehen Hezkuntzako ikasleen gaitasun narratiboa eta marrazki bizidunetako balioak eta kontrabalioak identifikatzea

Ikerketa honek aztertzen du ea marrazki bizidunen egitura (ez-narratiboa edo narratiboa) eragiten duen Lehen Hezkuntzako ikasleen gaitasun narratiboan eta balioak eta kontrabalioak identifikazioan faktore pertsonalen (adina, hezkuntza-maila, sexua eta arreta-maila) edo testuingurukoen aurrean (ikastetxearen sarea eta indize sozioekonomikoa eta kulturala). Ikusitako kapitulua kontatu duten 186 ikaslek parte hartu dute. Azterlanak diseinu ia esperimentala du metodologia mistoarekin (kuantitatiboa eta kualitatiboa). Erregresio-analisiaren bidez lortutako emaitzek egiaztatzen dute egiturak gainerako faktoreek baino eragin handiagoa duela. Ondorioztatzen da komeni dela ikus-entzunezko edukien egitura mota kontuan hartzea, eta ez bakarrik balio edo kontrabalioen potentzialtasuna, bai etorkizuneko ikerketetan, bai eremu formalean eta informalean esku-hartzeak diseinatu eta inplementatzean.

Informazio gehiagorako:

Oregui-González, E., Aierbe-Barandiaran, A., & Bermejo-Berros, J. (2019). Narrative skill and identification of values and countervalues in cartoons by Primary Education students / Habilidad narrativa e identificación de valores y contravalores en dibujos animados por alumnado de Educación Primaria. Anales de Psicología / Annals of Psychology, 35(2), 269-279.

Gaia:
KOMUNIKAZIOA ETA HIZKUNTZA
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Mediatikoa
Top