Telebistako kontakizunek haurren gaitasun narratiboetan duten eragina

Telebistako kontakizunek haurren gaitasun narratiboetan duten eragina

Ikerketa honek telebistako kontakizunen ekoizpenean 8 eta 12 urte bitarteko haurrek erakutsitako gaitasun narratiboak aztertzen ditu. Emaitzek erakusten dutenez, haurrek ikusten dituzten telebistako kontakizun guztiek ez dute hezkuntza informalaren prozesua sustatzen. Kontakizun mota batek, narratibizatzaile izenekoak, istorio koherenteak sortzeko aukera ematen die haurrei, kausazko, denborazko eta motibaziozko erlazioak argi eta garbi artikulatzen dituztenak, bai eta helburu ertaineko egiturak, intrigaren hurbileko harremanak eta bilbearen harreman distalak ere. Telebistako beste kontakizun batzuek, kontakizun desnarratibizatzaileek, haurrek sortutako kontakizunen egiturazko maila guztietan desmoldaketak eta inkoherentziak eragiteko joera dute. Horrek, era berean, gaitasun narratiboak garatzea zailtzen du, horiek beharrezkoak baitira pentsamendu narratiboa behar bezala garatzeko. Emaitza horiek adierazten dute fikziozko telebista-narratiba mota horren gaineko kontrol soziala egin behar dela, haurrak hezkuntza informalaren esparruan garatzen ari diren bitartean.

Informazio gehiagorako:

Bermejo-Berros, J., Aierbe-Barandiaran, A., Oregui-González, E., & Bartau-Rojas, I. (2018). The influence of television stories on narrative abilities in children. Psicológica Journal, 39(1), 118-141.

Gaia:
KOMUNIKAZIOA ETA HIZKUNTZA
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Mediatikoa
Top