Telebista eta nerabeek jasotako balioak: kultur-arteko eta genero desberdintasunak

Telebista eta nerabeek jasotako balioak: kultur-arteko eta genero desberdintasunak

Nerabeek hautematen dituzten balioek gaur egun, oraindik ere, zalantza asko sortarazten dizkigute, eta are gehiago analizatzen diren taldeen kulturartekotasuna eta generoa kontuan hartzen denean aldagai gisa. Hori dela eta, lan honen helburua, nerabeek gustukoen duten programaren pertsonaia nagusiaren artean dauden desberdintasunak argitzea da, genero eta kultura kontuan edukita. Horretarako, Schwartz eskalaren adaptazioa den Val. Tv 0.2 galdetegia erabili zen 1221 nerabe latino-amerikar, irlandar eta espainoleko laginean. Erantzunen desberdintasun kulturalei pisu handiagoa ematen diote, genero desberdintasunei baino. Generoari dagokionez, neskek puntuazio altuagoak ematen dituzte balio guztietan batean izan ezik: boterean.

Informazio gehiagorako:

Cuervo, S. L., Medrano, C., & Aierbe, A. (2016). Televisión y valores percibidos por los adolescentes: diferencias transculturales y de género. Educación XX1, 19(2), 383-404.

Gaia:
INTERNET ETA PANTAILAK
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Soziala
Top