Internet erabileraren guraso-bitartekaritza genero ikuspegitik

Internet erabileraren guraso-bitartekaritza genero ikuspegitik

Ikerketa honen helburua gurasoek beren seme-alaben Interneten erabilerari buruz duten pertzepzioa ezagutzea da, baita sarean onurak sustatzeko eta arriskuak saihesteko dituzten bitartekaritza-praktikak ezagutzea ere. Inkesta bidezko azterlan deskribatzaile bat aurkezten da Lehen Hezkuntzako 3. eta 6. ikasturteko seme-alabak dituzten 186 gurasoekin. Gehienek bitartekaritza-joera “garbiak” agertu zituzten, instrukziozko mota eta, jarraiki mota partekatuak eta murriztaileak, baina heren batek bitartekaritza-joera mistoak aurkeztu zituen – bitartekaritza-estrategiak egokitzen dituzte, beren seme-alabek Interneten egiten duten jarduerari buruz duten pertzepzioaren arabera eta beren ikasturtearen arabera. Internet erabiltzearen guraso-bitartekaritzan gurasoen eta seme-alaben sexuaren araberako alde esanguratsurik aurkitu ez bazen ere, hedabide- eta familia-testuinguruko genero-sozializazioko prozesuan eragina izan dezaketen joera batzuk aipatzen dira.

Informazio gehiagorako:

Bartau-Rojas, I., Aierbe-Barandiaran, A., & Oregui-González, E. (2020). Mediación parental del uso de Internet desde una perspectiva de género. Revista Electrónica de Investigación Educativa22(e02), 1-14.

Gaia:
INTERNET ETA PANTAILAK
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Familia
Top