Lehen hezkuntzako ikastetxe eraginkorreko ikasleen ohiturak eta baloreak

Lehen hezkuntzako ikastetxe eraginkorreko ikasleen ohiturak eta baloreak

Hainbat ikerketek baloreen heziketa edozein irakaskuntza eraginkorretatik ezin bereizizko atal garrantzitsu bat dela ondorioztatzen dute, ikasleek ohiturak eta baloreak praktikan
jartzerakoan sexuaren arabera dauden desberdintasunak azpimarratuz. Lan honen helbura Euskal Autonomi Erkidegoko Lehen Hezkuntzako ikastetxeetako ikasleen ohiturak eta baloreak ezagutzea da, sexuaren arabera dauden desberdintasunak aztertuz. Ikasleek beren ohituren eta balioen gaineko balorazio oso positiboa dute eta sexuaren arabera estatistikoki esanguratsuak diren desberdintasunak aurkitzen dira. Amaitzeko, familia eta eskolak genero estereotipoetan oinarritutako sozializazio-modeloa erreproduzitzen dutela adierazten da.

Azkarate, A. (2018). Hábitos y Valores en Centros Eficaces de Educación Primaria. En Libro de Resúmenes del IX Congreso Internacional de Psicología y Educación. ISBN: 978-84-09-02854-2. Recuperado de https://www.cipe2018.com/es/libro-de-res%C3%BAmenes.

Gaia:
BALIOAK ETA EMOZIOAK
Testuingurua eta Euskarria:
Eskola, Komunikazio orala edo posterra
Top