Sare sozialen erabilerak eta onurak trans identitatea kudeatzeko: Goi-mailako hezkuntzako ikasleen nortasun-garapena ulertzeko gakoak

Sare sozialen erabilerak eta onurak trans identitatea kudeatzeko: Goi-mailako hezkuntzako ikasleen nortasun-garapena ulertzeko gakoak

Trans pertsonen artean sare sozialak gero eta gehiago erabiltzen dira nortasuna aztertzeko eta laguntza bilatzeko; hala ere, Espainiako hezkuntza-literaturak hutsune handiak ditu oraindik fenomeno hori ulertzeko orduan. Azterlan honen helburu nagusia da goi-mailako hezkuntzako ikasleek sare sozialetan egiten duten trans nortasunaren erabilera aztertzea. 29 trans elkarrizketatu dira plataforma birtualetan dituzten jokabide eta ohitura pertsonalak eta pertsonen artekoak ezagutzeko. Emaitzek baieztatzen dute espazio birtualen erabilera estrategikoa egiten dutela. Arreta handiz aukeratzen dituzte plataformak, eta beren aukeretara egokitutako jokabideak ezartzen dituzte nortasun-premiei arrakastaz erantzungo dieten esperientziak bermatzeko: 1) Profil bat baino gehiago sortzen dituzte plataforma berean (Facebook, Instagram, etab.) edo zenbait kontu mantentzen dituzte sare desberdinetan; 2) Beren nortasunaren aurkezpen desberdinak egiten dituzte kontu bakoitzean, edo, batzuetan, profil jakin bat erabiltzen dute trans nortasuna aurkezteko; 3) Zehatz-mehatz aztertzen eta aukeratzen dute partekatzen edo argitaratzen duten edukia, baita kontaktu-sarea ere. Ondorioek adierazten dute trans erabiltzaileek erabiltzen dituzten babes-estrategiek ez dutela soilik beren identitate ez-arautua aurkezten, baizik eta sarearen edukiarekin eta ezaugarriekin lotutako hainbat mugimendu-estrategiko hartzen dutela. Gainera, adierazi dute beharrezkoa dela hezkuntza-eragileak gai horren inguruan ohitzea, eta zenbait inplikazio eskaini dituzte.

Informazio gehiagorako:

Cepa-Rodríguez, E., & Martxueta-Pérez, A. (2024). Uses and benefits of social networks for trans identity management: Keys to understanding the identity development of students in higher education / Usos y beneficios de las redes sociales para gestionar la identidad trans: Claves para comprender el desarrollo identitario del alumnado de educación superior. Journal of Educational Research / Revista de Investigación Educativa, 42(1), 115-129.

Gaia:
ANIZTASUNA
Testuingurua eta Euskarria:
Aldizkari artikulua, Mediatikoa
Top